What is he doing? , Tom usually _______ (go) to school by bus. , What are they doing? , Sally _______ (not/get up) at 6 am. She _______ (get up) at 7 am. , What is he doing? , How often _______ he _______ (visit) his grandparents? , Jane _______ (work) eight hours a day. , What is she doing? , Co děláš? - Právě se učím angličtinu. , Bob always _______ (drink) tea in the morning. , What is he doing? , Mary každý den poslouchá hudbu. , What is she doing? , _______ your sister _______ (play) tennis? - No, she _______., What is she doing? .

Present simple and present continuous

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?