Moja mamička často číta., Otecko si kúpil časopis., Ujo Lacko kričal na kováča., Moja čapica je červená., Dedko dostal teplé papuče., Malý vtáčik sedel na kríčku., Mám rád horkú čokoládu., Konečne prileteli prvé lastovičky., Anička napiekla orechové koláčiky., Evička priniesla čerstvé pečivo., Prosím si šípkový čaj., Vrabček čviriká na strome., Často čarbeš do zošita?, V jabĺčku je červík., Prečítaš mi večer rozprávku?.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?