1) star_ dům a) ý b) í c) y d) i 2) zapleten_ cop a) í b) ý c) i d) y 3) červené šat_ a) y b) i c) ý d) í 4) ch_trá Horák_ně a) i b) ý c) y d) í 5) r_žový nák_p a) y b) ý c) i d) í 6) mokr_ deštn_k a) i b) y c) í d) ý 7) k_nut_ knedlík a) ý b) i c) í d) y 8) k_selý c_tron a) í b) y c) ý d) i 9) such_ ručn_k a) ý b) i c) í d) y 10) léč_vá mast_čka a) y b) í c) i d) ý 11) t_kot hod_n a) i b) í c) ý d) y 12) št_hlý topol a) i b) ý c) í d) y 13) jehla a n_t a) i b) ý c) í d) y 14) proutěn_ koš_k a) ý b) i c) í d) y 15) dlouh_ tunel a) í b) ý c) y d) i 16) hř_bk_ na talíř_ a) í b) ý c) y d) i 17) hračk_ ve skř_n_ a) ý b) y c) í d) i 18) št_hlá ž_rafa a) y b) í c) ý d) i

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?