epika, lyrika, Město Třinec opět předvedlo medvědy. Kolik je ve větě číslovek?, drama, Co znamená, když se řekne, že je to jeho Achillova pata?, pověst, Který pták má na v sobě vodního korýše?, Jak se jmenoval manžel Libuše?, báje, Doplň řadu dalším slovem: U, DO, PES, TÁTA, bajka, povídka, Který měsíc po změně počátečního písmena bude číslovkou?, cestopis, Který pták má v sobě orgán zraku?, O kom se říká, že je pilný? Je pilný jako...., detektivka, Který bájný tvor je napůl kůň a napůl člověk?, verš, rým, Která číslovka je ve slově odvaha?, pohádka, Doplň číslovky do přísloví:........ měř a .......... řež!, sci fi, Vymysli pět podst. jm. rodu mužského, která končí na K., Sotva pletl ..............., KŽASNĚ. Copak je to za horu?, fantasy, literární druhy, Lež má krátké........, Dívka s (dvě krásné hnědé oko)., U sloves určujeme:, U přídavných jmen určujeme:, Vymysli pět podstatných jmen začínajících na O, Píše se pylný, nebo pilný?, Když u jednoho zvířecího vyjmen. slova změním první písmeno, dostanu další zdrobnělé zvířecí vyjme. slovo..

češtinářská všehochuť pro 6. a 7. ročník

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?