Nastáva spodobovanie: zub, batoh, medveď, gong, holub, hádž, tvaroh, krádež, kozub, hrad, Nenastáva spodobovanie: spať, vec, skok, les, stĺp, plyš, koláč, rok, liek, kraj,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?