1) Která slova tvoří základní skladební dvojici ve větě (přísudek- co se dělá a podmět - kdo to dělá?) :  Máma vaří oběd. a) Máma vaří. b) Máma oběd. c) Vaří oběd. 2) Najdi přísudek (co se děje?, co se dělá?) ve větě: Kotě si hrálo na zemi. a) kotě b) si hrálo c) na zemi 3) Najdi podmět (kdo, co byl zařízen?) ve větě: Pokoj byl zařízen bez židlí. a) Pokoj b) byl zařízen c) bez židlí 4) Najdi přísudek ve větě (co se má udělat? ) : Mám vám podat židli? a) vám b) židli c) mám podat 5) Jaký je přísudek ve větě (co udělalo pero?): Pero mi spadlo pod židli. a) pero b) spadlo c) pod židli 6) Jaký je podmět (kdo, co sedí) ve větě: Sedí na židli. a) nevyjádřený (ona) b) vyjádřený c) židli 7) Jaký je podmět (kdo, co má přisunout stůl) ve větě: Přisuňte stůl k těm židlím. a) Přisuňte b) k židlím c) vy 8) Jaká je základní skladební dvojice (podmět - kdo, co a přísudek - co se děje) ve větě: Děti si hrají na hřišti. a) Děti na hřišti. b) Děti si hrají. c) Hrají si na hřišti. 9) Jaká je základní skladební dvojice (podmět - kdo, co a přísudek - co se děje) ve větě: Ptáček je zbarvený do oranžova. a) Ptáček je zbarvený. b) Ptáček do oranžova. c) Ptáček je. 10) Jaká je základní skladební dvojice (podmět - kdo, co a přísudek - co se děje) ve větě: Utíkáme rychle domů! a) Utíkáme domů. b) Rychle domů. c) My - utíkáme.

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?