1) Druhý kľúč našla v taške. a) častica b) prídavné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka f) príslovka 2) Dáška usilovne píše domácu úlohu. a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) príslovka e) častica f) číslovka 3) Večer pricestovali rýchlikom z Bratislavy. a) prídavné meno b) častica c) sloveso d) príslovka e) zámeno f) číslovka 4) Kedy pôjdeme na výlet? a) podstatné meno b) prídavné meno c) spojka d) príslovka e) častica f) predložka 5) Skutočne si zabudol? a) podstatné meno b) prídavné meno c) sloveso d) príslovka e) spojka f) častica 6) V škole sme sa rozprávali o zaujímavej knihe. a) podstatné meno b) prídavné meno c) sloveso d) príslovka e) spojka f) predložka 7) Na ihrisku bol Jano a Oliver. a) sloveso b) prídavné meno c) zámeno d) príslovka e) spojka f) predložka 8) V škole sme sa rozprávali o zaujímavej knihe. a) prídavné meno b) podstatné meno c) zámeno d) príslovka e) spojka f) predložka 9) Zajtra pôjdeme do divadla. a) prídavné meno b) sloveso c) zámeno d) príslovka e) časttica f) predložka 10) Áno , prišli sme v poriadku. a) prídavné meno b) sloveso c) číslovka d) príslovka e) predložka f) častica 11) Nemal som úlohu, ale ospravedlnil som sa. a) spojka b) častica c) príslovka d) predložka e) prídavné meno f) sloveso 12) Nemal som úlohu, ale ospravedlnil som sa . a) spojka b) častica c) prídavné meno d) sloveso e) zámeno f) citoslovce 13) Druhý kľúč našla v taške . a) prídavné meno b) podstatné meno c) zámeno d) sloveso e) príslovka f) spojka 14) Moja sestra chodí do škôlky. a) prídavné meno b) zámeno c) sloveso d) príslovka e) spojka f) predložka 15) Tá učebnica je jeho . a) prídavné meno b) zámeno c) spojka d) predložka e) príslovka f) častica 16) Vonku prší. a) prídavné meno b) zámeno c) číslovka d) častica e) príslovka f) predložka 17) Môj braček má trinásť rokov. a) prídavné meno b) zámeno c) číslovka d) častica e) príslovka f) sloveso 18) Už nepoviem ani slovo! a) prídavné meno b) sloveso c) zámeno d) číslovka e) predložka f) príslovka 19) Už si mal byť dávno doma! a) prídavné meno b) sloveso c) predložka d) príslovka e) spojka f) častica 20) Lieky som užil pred jedlom. a) prídavné meno b) zámeno c) sloveso d) predložka e) príslovka f) spojka

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?