1) Lenka hrá na zobcovej flaute. a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka 2) Do umeleckej školy chodí už štvrtý rok. a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka 3) Za našou dedinou tečie potôčik. a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka 4) Pomáha mu pri nákupoch. a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka 5) Aj Tadeáša pozval na oslavu . a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka 6) Karinka má nové topánky. a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka 7) Školské veci mám uložené na poličke. a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka 8) Mamička vytiahla z trúby ryžový nákyp. a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka 9) Dnes si zamaškrtím na čokoládovom dezerte. a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka 10) Z okien vidieť zasnežené hory. a) pídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka 11) Marek dobehol ako prvý . a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka 12) Cez víkend pršalo. a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka 13) Podaj jej pohár vody! a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka 14) Raz budem obedovať v luxusnej reštaurácii. a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka 15) Po príchode zo školy sa idem hrať von. a) prídavné meno b) podstatné meno c) sloveso d) zámeno e) číslovka

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?