ž-nka, š-ška, každ-, uč-telka, r-bník, žabk-, ch-tají, věř-, hvězd-, vodn-k, kapř-, štik-, pluj-, tet-čka, Han-čka, kn-ha, č-st, j-nak, č-sté, tat-nek, skř-tek, t-še, vlnk-, běž-, kon-k.

diktát slov pro 2. ročník

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?