HMAT - Zkoumá tvrdost nebo měkkost, pevnost nebo křehkost, CHUŤ - Sladkost, slanost, hořkost a kyselost, SLUCH - Zvuk, který látky vydávají při pádu / nárazu, ČICH - Vůně nebo pach látky, ZRAK - Zkoumáme tvar, velikost, barvu, rozpustnost ve vodě, hořlavost, PEVNÉ SKUPENSTVÍ - Stálý tvar, dá se držet v ruce, KAPALNÉ SKUPENSTVÍ - Tvar podle nádoby, PLYNNÉ SKUPENSTVÍ - Rozptýleno kolem nás, TÁNÍ - Přeměna pevné látky v kapalnou, TUHNUTÍ - Změna kapalné látky v pevnou, VYPAŘOVÁNÍ - Přeměna kapalné látky v plynnou,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?