Slabiky ti - tí: t_cho, let_, svít_, t_lko, bot_čky, ryt_ř, čist_me, Ot_k, kvít_, Vlast_k, cít_, zaplat_, neplat_, Slabiky ty - tý: t_kadlo, bot_, šat_, tát_, lopat_, pát_, plat_, okat_, zlat_, kalhot_, not_sek, cit_, rohat_,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?