Have you got a big white cat? No, - I haven´t., Are you my sister? Yes, - I am., Is he your old friend? No, - He isn´t., Has Marek got a new car? Yes, - He, has., Is it your new bag? No, - It isn´t., Am I your mum? No, - You aren´t., Is Anna your best friend? Yes, - She is., Has his dad got a brother? No, - He, hasn´t., Are you hungry? Yes, - I am., Is Honza thirsty? No, - He, isn´t., Has his mum got a sister? Yes, - She has., Have you got long hair? No, - I haven´t., Are you sad? Yes, - I am., Is Petr your good friend? No, - He, isn´t., Have I got two brothers? No, - You haven´t., Is your pencil case red? Yes, - It is., Is it your problem? No, - It isn´t., Has my mum got blue eyes? Yes, - She has., Is your sister scared? No, - She isn´t., Is the monster angry? Yes, - It is., Has dad got a big mouth and a little nose? No, - He hasn´t., Is it Jane´s T-shirt? Yes, - It is., Is Magda at home? No, - She isn´t., Are you happy? Yes, - I am., Have you got many brothers and sisters? No, - I haven´t.,

Krátká odpověď - short answer

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?