1) Spolužiak a) zaspal. b) sedí. 2) Muž a) pracuje. b) dopil. 3) Koč a) vŕzga. b) škrípe. 4) Vlk a) utiekol. b) loví. 5) Odhádž a) seno. b) hnoj. 6) Orol a) striehne. b) vzlietol. 7) Mráz a) štípe. b) žiari. 8) Chlap a) zostarol. b) chrápe. 9) Zub a) bolí. b) citlivý. 10) Pstruh a) dúhovitý. b) pečený. 11) Batoh a) žltý. b) červený. 12) Napíš a) kamarátke! b) učiteľke! 13) Pracuješ a) usilovnejšie. b) krátko. 14) Medveď a) spí. b) vstal. 15) Počítač a) vybuchol. b) skončil. 16) Stehlík a) šteboce. b) zaštebotal. 17) Dážď a) bubnuje. b) prší. 18) Výťah a) nefunguje. b) funguje. 19) Reťaz a) hrzavie. b) spadla. 20) Krt a) prevzdušňuje. b) hrabe.

Spodobovanie na hranici slov - doplň vetu tak, aby nastalo spodobovanie.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?