1) retia___ka a) z b) s c) m 2) otá ___ ka a) s b) z c) dz 3) hlá___ka a) z b) ž c) s 4) lie___ba a) dz b) dž c) č 5) fu___bal a) d b) t c) ť 6) Jaku___ko a) p b) d c) b 7) blú___ka a) s b) š c) z 8) zaho___te a) ď b) ť c) p 9) ža___ka a) p b) b c) d 10) nô ___ ky a) š b) ž c) dž 11) hla___ký a) t b) p c) d 12) vá___ka a) ž b) š c) d 13) Vla___ko a) t b) ť c) d 14) ro___kaz a) z b) s c) š 15) mi___ka a) s b) z c) ž 16) o___poveď a) t b) b c) d 17) jahô___dka a) d b) b c) t 18) ná___ho a) ž b) s c) š 19) sla___kosť a) d b) b c) t 20) prechá___ka a) dz b) c c) dž 21) ní___ko a) s b) š c) z 22) dobrô___ka a) t b) d c) p 23) záhra___ka a) t b) d c) p 24) trú___ka a) b b) p c) t 25) ry___ka a) p b) t c) b

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?