1) Kde jsou ukryty korunovační klenoty? a) Na Karlštejně. b) Na Staroměstské radnici v Praze. c) V Národním muzeu v Praze. d) Na Pražském hradě. 2) Kolik se musí sejít celkem významných představitelů státu, aby mohly být odemknuty všechny zámky, za kterými jsou korunovační klenoty ukryty? a) 8 b) 7 c) 6 d) 5 3) Který z klenotů chybí? Svatováclavská koruna - královské jablko - královské žezlo - a? a) korunovační čepec b) korunovační košile c) korunovační plášť 4) Který český král nechal vyrobit Svatováclavskou korunu ke své korunovaci? a) Václav IV. b) Karel IV. c) Václav III. d) Přemysl Otakar II. 5) Kde na Pražském hradě jsou korunovační klenoty ukryty? a) V ložnici prezidenta republiky. b) V bazilice sv. Jiří. c) V katedrále sv. Víta. d) Ve skříni pražského arcibiskupa. 6) České korunovační klenoty jsou: a) symbolem české státnosti. b) symbolem toho, že Česká republika je bohatá. c) jsou symbolem toho, že naše republika by měla ráda místo prezidenta krále. 7) Můžeme si kdykoliv korunovační klenoty prohlédnout? a) Ano. b) Ano, ale jen při významné události - např. jednou za rok. c) Ne. 8) Který z korunovačních klenotů má nejvyšší hodnotu? a) b) c) d)

České korunovační klenoty (čítanka pro 4.ročník SPN - s. 101)

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?