1) přišel s ____ kamarády a) oběmi b) oběma c) obouma 2) překvapil nás ____ lístky a) třema b) třemi 3) po ____ letech a) sto padesáti b) stopadesáti 4) mezi ____ očima a) čtyřmi b) čtyřma 5) se ____ diváky a) dvěma tisíci b) dvěmatisíci c) dvěmi tisíci d) dvěmitisíci 6) u ____ skříněk a) dvouch b) dvou 7) mával mi ____ rukama a) oběma b) oběmi 8) se ____ kamarády a) čtyřma b) čtyřmi 9) pracoval ve ____ skupinách a) dvou b) dvouch 10) stalo se to před ____ dny a) čtyřma b) čtyřmi 11) drak dupal ____ nohama a) třema b) třemi 12) mezi ____ nohami stolu a) čtyřmi b) čtyřma 13) židle pouze s ____ nohami a) dvěma b) dvěmi 14) bez ____ dětí a) obouch b) obou 15) šel tam se ____ psy a) čtyřma b) čtyřmi

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?