1) Pokoje voněl__ čistotou. a) i b) y c) a 2) Nebyl__ nějaké problémy? a) i b) y c) a 3) Rozsypal__ se nám párátka. a) i b) y c) a 4) Syté barvy zářil__ do dálky. a) i b) y c) a 5) Miminka ležel__ v kočárcích. a) i b) y c) a 6) Zrcadla se orosil__ párou. a) i b) y c) a 7) Které písně tam zazněl__? a) i b) y c) a 8) Chlapci měl__ zmrzlé nosy. a) i b) y c) a 9) Koně se vracel__ z pastvy. a) i b) y c) a 10) Pastelky se nám stále lámal__. a) i b) y c) a 11) Boty mi už byl__ malé. a) i b) y c) a 12) Lékaři předepisoval__ lidem léky. a) i b) y c) a 13) U vchodu stál__ zástupy lidí. a) i b) y c) a 14) Kola se přestával__ točit. a) i b) y c) a 15) Děti začal__ bruslit. a) i b) y c) a

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?