They are our friends., Where do you go to school?, What do you usually have for dinner?, When do you go to bed?, Why do you learn? Beacause ..., I play basketball., What do you do in your free time?, What mobile phone do you have?, How many brothers or sister do you have? , She works in the garden., My aunt cooks chocolate cakes., This pen is blue..

Odpovědi a otázky - přítomný čas prostý

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?