They are our budgies., Where do you usually rest?, It is five o'clock in the morning., What web pages do you have in your bookmarks?, Why do you play computer games? Beacause ..., I play board games., What does your hero do?, She cooks every day., How many toy cars do you have? , She works in the garden everyday., My uncle repairs cars., This pen is green..

Odpovědi a otázky - přítomný čas prostý 3

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?