1) Urči PODMĚT ve větě: Babička na nás včera zapomněla. a) zapomněla b) babička c) včera 2) Urči PŘÍSUDEK ve větě: Martin jel na motorce. a) Martin b) motorce c) jel 3) Urči PODMĚT ve větě: Ze stanů se ozýval dětský smích. a) se ozýval b) dětský c) smích 4) Urči PODMĚT ve větě: Chlapci z naší třídy se přihlásili na kurz sebeobrany. a) chlapci b) sebeobrany c) kurz 5) Urči PŘÍSUDEK ve větě: Šimon rozbil babičce vázu. a) Šimon b) rozbil c) vázu 6) Urči PŘÍSUDEK ve větě: Ten dům je náš. a) je b) je náš c) dům 7) Urči PODMĚT ve větě: Čeština nás moc baví. a) nás b) baví c) čeština 8) Urči PŘÍSUDEK ve větě: Lenka si fénovala vlasy. a) vlasy b) Lenka c) fénovala si 9) Urči PODMĚT ve větě: Charlie spí na škrabadle. a) Charlie b) škrabadle c) na 10) Urči PŘÍSUDEK ve větě: Merlin je čaroděj. a) Merlin b) je c) je čaroděj

Určuj podmět a přísudek

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?