1) Petra koupila 6 hraček. Jedna hračka stála 2 Kč. Kolik korun zaplatila? a) 8 Kč b) 3 Kč c) 12 Kč d) 16 Kč e) 6 Kč f) 2 Kč 2) Karel má 16 lízátek. Rozdělí je mezi dva kamarády. Kolik lízátek dostane každý z nich? a) 8 b) 9 c) 6 d) 18 e) 2 f) 20 3) Maminka měla 20 Kč. Rozdělila je spravedlivě svým dvěma dětem. Kolik korun dostalo každé? a) 15 Kč b) 9 Kč c) 10 Kč d) 5 Kč e) 0 Kč f) 20 Kč 4) Vlasta koupil 8 zelených jablek po 2 Kč a 5 červených jablek po 2 Kč. Kolik zaplatil za jablka celkem? a) 44 b) 26 c) 16 d) 10 e) 50 f) 46 5) Ve škole je dnes 14 dětí. Kolik dvojic vytvoří? a) 6 b) 5 c) 16 d) 0 e) 20 f) 7 6) V lese vysadili 14 smrků a 2 krát méně modřínů. Kolik modřínů v lese vysadili? a) 8 b) 28 c) 7 d) 6 e) 5 f) 4 7) Martince je 8 let. Její bráška je 2 krát starší. Kolik let je bráškovi? a) 12 b) 10 c) 16 d) 18 e) 20 f) 6

Slovní úlohy - násobení a dělení 2

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?