1) Řidiči dodržovali dopravní předpisy. a) řidiči b) předpisy c) dopravní d) dodržovali 2) Uprostřed stolů stály svícny a) uprostřed b) svícny c) stály d) stolů 3) Obě části města spojovaly mosty. a) města b) obě c) spojovaly d) části e) mosty 4) Na závodišti trénovali dostihoví koně. a) dostihoví b) na c) trénovali d) závodišti e) koně 5) Diváci v divadle hercům nadšeně tleskali. a) hercům b) tleskali c) v d) divadle e) diváci f) nadšeně 6) Psi děti poslouchali na slovo a) děti b) na c) slovo d) poslouchali e) psi 7) Z pokoje se ozývaly podivné zvuky. a) zvuky b) z c) pokoje d) podivné e) se ozývaly 8) Zahradu chránily vysoké zdi porostlé břečťanem. a) zahradu b) břečťanem c) chránily d) porostlé e) vysoké f) zdi 9) Z autíčka odpadla všechna kolečka. a) autíčka b) z c) kolečka d) všechna e) odpadla 10) Třídní schůzky se protáhly až do večera. a) do b) schůzky c) třídní d) večera e) se protáhly f) až 11) Dědečka trápily bolesti v kloubech. a) v b) kloubech c) bolesti d) dědečka e) trápily 12) Obsluhovaly nás ochotné prodavačky. a) nás b) obsluhovaly c) ochotné d) prodavačky

Základní skladební dvojice - podmět a přísudek

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?