sestrička - ses3čka, vystrihla - vys3hla, lístok - lí100k, kostol - ko100l, elektrina - elek3na, Patrik - Pa3k, opäť - o5, stojí - 100jí, dvere - 2re, podvečer - po2čer, stopa - 100pa, medveď - me2ď, striga - s3ga, lastovička - la100vička, mesto - me100, stolička - 100lička, trieda - 3eda, Tatry - Ta3, stonožka - 100nožka, tričko - 3čko,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?