I am not sleeping now., I am wearing a pink T-shirt., He is not wearing blue jeans now., Is she wearing a yellow dress?, Are they wearing striped pyjamas?, He is playing with his car., Are you doing homework?, They are reading books., Is she eating pizza now?, She isn´t learning English now..

Present continuous/přítomný čas průběhový - dej slova do spráného pořadí

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?