podstatná jména - 1, přídavná jména - 2, zájmena - 3, číslovky - 4, slovesa - 5, příslovce - 6, předložky - 7, spojky - 8, částice - 9, citoslovce - 10,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?