1) Jaké říše se rozkládaly na území Středního východu? a) Velkomoravská říše b) Mezopotámie c) Persie d) Velkoněmecká říše e) Sumer f) Babylonie 2) Kde Střední východ se rozkládá ? a) Oblast kolem Indie b) Oblast kolem Mongolska c) Kolem Perského zálivu d) Na Arabském poloostrově e) Je to celá část, kterou obklopuje Indické moře f) Na Apeninském poloostrově 3) Jaké jsou klimatické podmínky Středního východu ? a) Podnebí je subtropické až tropické b) Povrch tvoří zalesněné plochy c) Nedostatek vody řeší odsolováním slané vody z moře d) Oblast je velmi bohatá na vodu e) Povrch tvoří většinou pouště a polopouště f) Podnebí je polární až subpolární 4) Obyvatelstvo- kultura, náboženství a) Náboženství zde je Islám b) Většina států jsou demokratické republiky c) Nejposvátnější města jsou Mekka, Medina d) Lidé zde chodí odhalení, protože nemají potřebu se zakrývat e) Náboženství zde je Budhismus f) Většinu států tvoří monarchie (vládnou rodiny šejků a emírů) 5) Hospodářství a) Díky klimatickým podmínkám se využívají pouze chudé pastviny b) Velkochov klokanů a jejich závody patří mezi tradiční zábavu c) Země jsou velmi bohaté díky těžbě ropy, zemního plynu a jejich prodeje d) Země jsou velmi bohaté díky těžbě a prodeji diamantů e) Mezopotámie je vyjímečná svými úrodnými nížinami f) Dostihy velbloudů a chov závodních koní

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?