Napiš anglicky měsíce v roce, Napiš anglicky dny v týdnu, Napiš všechny členy rodiny, na které si vzpomeneš, Napiš číslovky do 20, Napiš části těla, Napiš co nejvíce kusů nábytku, Napiš všechny školní předměty, které znáš, Napiš části dne, Napiš názvy oblečení, Napiš barvy, které znáš.

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?