1) kolotoč a) podstatné jméno b) přídavné jméno c) sloveso 2) kráčí a) podstatné jméno b) přídavné jméno c) sloveso 3) pomalá a) podstatné jméno b) přídavné jméno c) zájmeno 4) naše a) podstatné jméno b) přídavné jméno c) zájmeno 5) druhá a) podstatné jméno b) zájmeno c) číslovka 6) svítí a) přídavné jméno b) sloveso c) příslovce 7) nahoru a) přídavné jméno b) předložky c) příslovce 8) přes a) předložky b) spojky c) částice 9) i a) předložka b) spojka c) částice 10) ať a) spojky b) částice c) citoslovce 11) íí-áá a) spojka b) částice c) citoslovce 12) křehký a) přídavné jméno b) zájmeno c) číslovce 13) sto padesát pět a) číslovka b) sloveso c) spojka 14) její a) přídavné jméno b) zájmeno c) spojka 15) domů a) příslovce b) podstatné jméno c) předložka 16) na a) předložky b) spojky c) částice 17) ani a) předložky b) spojka c) částice 18) ano a) spojka b) částice c) citoslovce 19) crrrrr a) spojka b) částice c) citoslovce 20) Shrek a) sloveso b) přídavné jméno c) podstatné jméno

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?