1) Kamarádí s Přemyslem. a) kdo, co b) koho, čeho c) komu, čemu d) oslovujeme, voláme e) (s) kým, čím f) (o) kom, čem 2) Přišla bez úkolu. a) kdo, co b) koho, čeho c) oslovujeme, voláme d) (o) kom, čem e) (s) kým, čím f) komu, čemu 3) Půjdeš dnes na zahradu? a) kdo, co b) (s) kým, čím c) koho, čeho d) (vidím) koho, co e) (o) kom, čem f) oslovujeme, voláme 4) Vyprávěl mi o Kačence. a) kdo co b) o kom o čem c) s kým čím d) oslovujeme, voláme e) koho, čeho f) (vidím) koho, co 5) Musíš přijít ke škole včas. a) kdo, co b) oslovujeme, voláme c) (ke) komu, čemu d) (s) kým, čím e) koho, čeho f) (o) kom, čem 6) Pepíku, kde jsi? a) komu, čemu b) (o) kom, čem c) (s) kým, čím d) oslovujeme, voláme e) kdo, co f) koho, čeho 7) Četli jsme O Červené karkulce. a) kdo, co  b) (vidím) koho, co c) oslovujeme, voláme d) (o) kom, čem e) (s) kým, čím f) koho, čeho 8) Pes vyskočil vysoko. a) koho, čeho b) komu, čemu c) (s) kým, čím d) oslovujeme, voláme e) (vidím) koho, co f) kdo, co 9) Zavolej na Milana, ať jde s námi. a) kdo, co b) koho, čeho c) oslovujeme, voláme d) komu, čemu e) (vidím) koho, co f) (s) kým, čím 10) Lehl si mezi dvě vzrostlé břízy. a) kdo, co b) (vidím) koho, co c) (o) kom, čem d) (s) kým, čím e) koho, čeho f) komu, čemu 11) Zítra pojedeme vlakem. a) koho, čeho b) (o) kom, čem c) (s) kým, čím d) (vidím) koho, co e) kdo, co f) komu, čemu 12) Dej to sníst jelenům. a) kdo, co b) (vidím) koho, co c) (o) kom, čem d) (s) kým, čím e) koho, čeho f) komu, čemu 13) Bude slavit deváté narozeniny. a) kdo, co b) (vidím) koho, co c) (o) kom, čem d) (s) kým, čím e) koho, čeho f) komu, čemu 14) Při matematice musíš počítat. a) kdo, co b) (vidím) koho, co c) (o) kom, čem d) (s) kým, čím e) koho, čeho f) komu, čemu 15) Čerstvou kávu je třeba umlít. a) kdo, co b) (vidím) koho, co c) (o) kom, čem d) (s) kým, čím e) koho, čeho f) komu, čemu

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?