1) Co patří do tekoucích vod? a) rybník, jezero, přehrada b) řeka, potok 2) Vodní nádrže jsou: a) řeka, potok b) rybník, jezero, přehrada 3) Roste na březích vod. Má na jaře žluté květy. Roste v bahně. Je mírně jedovatý.  a) leknín bělostný b) stulík žlutý c) blatouch bahenní d) podběl obecný 4) Kvete brzy z jara. Jeho květy se suší a přidávají do čajových směsí proti kašli. a) leknín bělostný b) stulík žlutý c) blatouch bahenní d) podběl obecný 5) Má dlouhé válcovité květenství palice, kterým se lidově říká doutníky. a) rákos b) orobinec 6) Jeho kořeny jsou tak dlouhé jako hloubka vody, ve které roste. Má velké bílé květy a listy plavou na hladině.  a) leknín bělostný b) stulík žlutý c) blatouch bahenní d) podběl obecný 7) V našich vodách žijí ______ ryby. a) sladkovodní b) mořské 8) Poznej rybu na obrázku. a) kapr b) štika c) sumec d) úhoř 9) Naše nejhojnější žába. Živí se hmyzem, larvami, pavouky, žížalami a slimáky. a) skokan hnědý b) rosnička zelená c) rak říční d) ropucha obecná 10) Nejkrásnější pták našich vod. Na svou kořist se vrhá střemhlav dolů a potopí se za ní i pod hladinu. a) čáp bílý b) kachna divoká c) ledňáček říční d) labuť velká 11) Mám lesklou hnědou srst. Nosní otvory i uši jsou uzavíratelné. Mezi prsty mám plovací blány a ocas používám jako kormidlo. a) rak říční b) vydra říční c) kachna divoká d) lyska černá 12) Co je na obrázku? a) vývojová stádia žáby b) vývojová stádia ryb

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?