Poézia - veršované diela v literatúre., Próza - literárne diela, ktoré nie sú napísané vo veršovanej ani dramatickej podobe., Verš - jeden riadok básne., Rým - zvuková zhoda alebo podobnosť na konci veršov, Literatúra pre deti - literárne diela určené deťom. Rozvíjajú vzťah k umeniu, pocity, fantáziu, sú zdrojom poučenia, ale aj zábavy a oddychu., Literárna postava - osoba, ktorá vystupuje v literárnom diele. Môže to byť aj zviera, nadprirodzená bytosť (napr. víla, vodník) alebo predmet (napr. cínový vojačik), ak má niektoré ľudské vlastnosti., Hlavná postava - literárna postava, okolo ktorej sa sústreďuje dej literárneho diela., Vedľajšia postava - postavy, ktoré nie sú hlavnými postavami., Pranostiky - výroky, ktoré sú spojené s predpoveďou počasia alebo úrody. Vznikli na základe dlhodobého pozorovania prírodných javov, počasia a poľnohospodárskej práce., Povesť - rozprávanie, ktoré sa viaže k určitému miestu, udalosti alebo osobe. Niektoré vysvetľujú, ako vznikli alebo podľa čoho boli pomenované prírodné zvláštnosti kraja, hrady alebo mestá. Môžu pritom obsahovať a vymyslené prvky, ktoré sú výtvorom fantázie., Hlavná myšlienka - vyjadruje celkový zmysel literárneho diela. Obsahuje autorov postoj k javom a problémom, ktoré v ňom zobrazil. Môže byť vyslovená priamo alebo si ju čitateľ musí domyslieť sám., Ľudová rozprávka - patrí k výrokom ľudovej slovesnosti. Nepoznáme jej autorov, ale len mená tých, ktorí ju rozprávali, zapísali alebo upravili. ,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?