Glagoljica - Glagoljica, Trpimir - Trpimir, Branimir - Branimir, Bašćanska ploča - Bašćanska ploča, Povaljska listina - Povaljska listina, Vinodolski zakonik - Vinodolski zakonik, Šibenska molitva - Šibenska molitva, Misal po zakonu RD - Misal po zakonu RD, Osobne zamijenice - Osobne zamjenice, Posvojne zamjenice - Posvojne zamjenice, Upitne zamjenice - Upitne zamjenice, Pokazne zamjenice - Pokazne zamjenice, Glagoli po vidu - Glagoli po vidu, Glagolski pridjev - Glagolski pridjev, Aorist - Aorist, Imperfekt - Imperfekt, Pluskvamperfekt - Pluskvamperfekt, Futur drugi - Futur drugi,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?