1) Означи правилно написанe датумe. a) 16. 6. 2021 b) 16. 6. 2021. c) 16 јун 2021. d) 7 јануар 2020. e) 19. децембар 2020 f) 8. VI 2021. 2) Означи правилно написане називе улица и тргова. a) таковска улица b) Улица Кнеза Милоша c) Трг Николе Пашића d) Таковска улица e) Улица кнеза Милоша f) трг Николе Пашића 3) Означи правилно написане бројеве. a) четри b) шездесет c) тринајест d) четири e) шестдесет f) тринаест 4) Означи правилно написан број 513. a) петсто тринест b) петста тринаест c) петстотина тринаест d) петсто тринаест 5) Означи примере у којима је правилно написана речца НЕ. a) неспретан b) не желимо c) некултура d) не спретан e) нежелимо f) не култура 6) Означи примере у којима је ЛИ правилно употребљено. a) Да ли сте вежбали правопис? b) Дали сте вежбали правопис? c) Дали смо све од себе! d) Нису нам да ли мира! e) Јестели понели вијаче? f) Јесте ли понели вијаче?

СЈ4 Правопис (Како се пишу/пише...)

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?