Čím zvířata dýchají?, Kterými smysly vnímá zvíře a člověk okolí?, Pojmenuj stavbu těla savců., Řekni zástupce savců., Jakými způsoby se zvířata pohybují? , Čím je pokryto tělo savců?, Co znamená název skupiny obratlovci?, Kdo patří do skupiny obratlovců?, Řekni zástupce bezobratlých živočichů. , Jak dělíme zvířata podle druhu potravy?, Jak říkáme živočichům, kteří se živí hmyzem?, Jak se nazývají savci, kteří se živí masem? .

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?