1) Nerostné suroviny získáváme a) rostlinnou výrobou b) těžbou ze země c) výrobou v továrně 2) Černé uhlí se těží v a) lomech b) dolech c) řekách 3) Poblíž města Karviná se těží a) hnědé uhlí b) žula c) černé uhlí 4) Kaolin je surovina potřebná k výrobě a) skla b) porcelánu c) plastů 5) Tepelné elektrárny využívají jako zdroj energie a) hnědé uhlí b) vítr c) slunce 6) Hutnický průmysl vyrábí železo a ocel z a) černého uhlí b) ropy c) železné rudy 7) Nejvýznamnější odvětví českého průmyslu je a) keramický průmysl b) dřevozpracující průmysl c) strojírenský průmysl 8) Chemický průmysl často zpracovává a) uhlí b) dřevo c) ropu 9) Výroba aut patří k průmyslu a) strojírenskému b) hutnímu c) chemickému 10) Průmyslové výrobky se předvádějí na a) veletrzích b) tržištích c) letištích 11) Z vápence se vyrábí a) benzin b) sklo c) vápno 12) Z ropy se vyrábí a) beznin b) keramika c) sklo 13) Sklářské písky slouží k výrobě a) benzinu b) keramiky c) skla

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?