1) Který spalovací motor má více fází? a) čtyřdobý b) dvoudobý 2) V čem nenajdeme spalovací motor? a) auto b) kolo c) ponorka d) motorka e) tramvaj f) letadlo 3) Ve Wankelovo motoru je a) Oválný klasický pist píst b) Trojhran c) Osmihran d) Krychle 4) Benzín namixovaný s olejem se leje do a) dvoudobého motoru b) čtyřdobého motoru c) Wankelovo motoru 5) Fáze u čtyřdobého motoru a) sání, expanze, komprese, výfuk b) sání, komprese, výfuk, expanze c) výfuk, sání, komprese, expanze d) expanze, komprese, výfuk, sání e) sání, komprese, expanze, výfuk

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?