____ rodičů si myslím, že maso by se mělo jíst jednou či dvakrát za týden. ____ klimatických změn budou velké změny počasí. ____ pandemii je nutné nosit ve vnitřních prostorech respirátory. Při sportu člověk podporuje činnost srdce. ____ se mu zlepšuje i psychické zdraví. ____ své prezentace bych chtěla zmínit hlavní problémy spojené s kouřením. Vidíte toho muže v obleku ____ naší ředitelky? To je náš účetní. V obchodě prodávají všechny výrobky firmy Madeta, ____ jahodové jogurty. ____ fakturou vám posíláme i nový katalog. ____ jeho stavu, mu lékař nedoporučil sportovat. Není to ____ centra. Jen pět minut pěšky. ____ tebe, nemám problémy s matematikou. ____ několikadenního deště přišla povodeň. ____ představení diváci tleskali vestoje, protože se jim hra moc líbíla. ____ nového měsíce je potřeba udělat nový seznam všech zaměstnanců. Školního výletu na konci roku jsme se zúčastnili všichni, ____ Petra a Evu.

ČKZK2 L17 Víceslovné prepozice

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?