1) vyprávěl a) told b) saw c) said 2) řekl a) said b) told c) sat 3) mluvil (česky) a) sold b) said c) spoke 4) spal a) swam b) slept c) said 5) viděl a) saw b) said c) swam 6) plaval a) sat b) swam c) spoke 7) seděl a) said b) slept c) sat 8) prodal a) sold b) said c) spoke 9) vzal a) sold b) told c) toke 10) vyhrál a) won b) wore c) wrotte 11) nosil na sobě a) wore b) wrote c) won

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?