1) Jaký kalendář platí v Evropě? a) juliánský b) gregoriánský c) čínský 2) OSN vyhlásila rok 2021 jako rok: a) Mezinárodní rok míru a důvěry b) Mezinárodní rok kreativní ekonomiky pro udržitelný rozvoj c) Mezinárodní rok ovoce a zeleniny d) Mezinárodní rok eliminace dětské práce 3) Čím začíná astronomické léto? a) kolovratem b) slunovratem c) rovnodenností 4) Kdy začíná léto? a) 21. 1. b) 21. 9. c) 21. 6. 5) Co se prodlužuje? a) den b) noc c) čas ve škole 6) Proč se střídá roční období? a) Země se otáčí kolem své osy b) Země obíhá kolem Slunce c) Země zastiňuje měsíc 7) Co začíná v létě? a) sezóna průšvihů b) lyžařské soustředění c) prázdniny 8) Kde je nejdelší den na Zemi? a) na severním a jižním pólu b) v Evropě c) v Egyptě 9) Co je to polární den? a) Slunce nezapadá za obzor b) den na pólu c) studený den 10) V Evropské unii dochází ke změně ze zimního času na letní čas, kdy? a) poslední neděle v březnu b) poslední den v roce c) první den v létě 11) Z jakého důvodu byl zaveden letní čas? a) aby lidé byli déle venku b) pro úsporu elektřiny c) aby se mohlo déle pracovat 12) Kdy končí letní čas a začíná zimní čas? a) až skončí prázdniny b) v prosinci c) v říjnu 13) Který film se odehrává v létě? a) Jak dostat tatínka do polepšovny b) Prázdniny pro psa c) Mrazík 14) Ve které písničce se zpívá o letním období? a) Pásli ovce Valaši b) Jak jsi krásné Jezulátko c) Kočka leze dírou

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?