1) Trajanje druge moderne?  a) (1929.-1952.) b) (1971.-1988.) c) (1952.-1969.) 2) Ranko Marinković napisao je: a) Glorija, Ceste i grimase, Ruke, Kiklop b) Dragi kamen, Tijesna zemlja c) Zimsko sunce, Nove borbe, Starci 3) PISCI OVOG RAZDOBLJA OKUPLJAJU SE OKO 2 ČASOPISA: a) Republika, Novi list b) Kokot, Vijavica c) Krugovi i Razlog 4) Jure Kaštelan rodio se u: a) Zagrebu b) Zakučcu kraj Omiša, na rijeci Cetini c) Zlarinu 5) Tko je napisao pjesmu "Ti koja imaš nevinije ruke"? a) Antun Šoljan b) Zvonimir Majdak c) Vesna Parun 6) Krugovaši su: a) Josip Pupačić, Ivan Slamnig, Antun Šoljan b) Dragutin Tadijanović, Dobriša Cesarić c) Mate Balota, Mihovil Pavlek Miškina 7) Kada se zbiva radnja romana Kiklop? a) uoči Prvog svjetskoga rata b) uoči Drugoga svjetskoga rata c) uoči izbora 1935, godine 8) Kome se u svojoj pjesmi obraća Vesne Parun? a) drugoj ženi b) voljenom muškarcu c) obitelji 9) Pjesma "More" napisana je kao a) sonet b) pjesma bez interpunkcije, tekst ispisan malim slovima. c) obgrljenom rimom 10) Koji su najvažniji dijelovi rečenice? a) imenica, pridjev, zamjenica, broj, glagol b) predikat, subjekt, objekt, priložna oznaka, atribut, apozicija c) prilog, prijedlog, veznik, usklik, čestica 11) Nezavisno složene rečenicu su: a) sastavne,rastavne,suprotne,zaključne,isključne b) subjetne, predikatne,priložne, atributne c) odnosne, mjesne, načinske, vremenske 12) "DAN JE BIO LIJEP". U ovoj rečenici predikat je: a) neizrečen b) imenski c) glagolski 13) "Idi kamo ti je naređeno"-ova rečenica je: a) subjektna b) vremenska c) mjesna 14) Zavisno složene rečenice sastoje se od barem dvije surečenice od kojih je jedna zavisna i ona zavisi o glavnoj surečenici a) da b) ne c) ponekad 15) Redoslijed zavisno složenih rečenica u kojem je na prvome mjestu zavisna surečenica nazivamo: a) inverzija b) uobičajeni c) umetnuta

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?