1) Boravak u destinaciji od petka poslijepodne do nedjelje navečer i temelji se na dva noćenja. a) Aktivni turizam b) Međunarodni turizam c) Vikend turizam d) Masovni turizam 2) Posjet turista koji se nalazi unutar granica zemlje boravka. a) Domaći turizam b) Vikend turizam c) Urbani turizam d) Inozemni turizam 3) Razvoj turizma koji udovoljava potrebama turista i domicilnog stanovništva istodobno čuvajući resurse za budući razvitak. a) Nacionalni turizam b) Održivi turizam c) Vikend turizam d) Mješoviti turizam 4) Veliki broj ljudi na mjestu od turističkog interesa. a) Organizirani turizam b) Obiteljski turizam c) Održivi turizam d) Masovni turizam 5) Turist u destinaciji ostvari najmanje 3 uzastopna noćenja. a) Održivi turizam b) Boravišni turizam c) Izletnički turizam d) Međunarodni turizam 6) Putovanje turista u vlastitom aranžmanu. a) Stacionarni turizam b) Individualni turizam c) Mobilni turizam d) Elitni turizam 7) Boravak turista u destinacijama i smještajnim objektima koji imaju izvanstandardnu kvalitetu usluge. a) Organizirani turizam b) Urbani turizam c) Nacionalni turizam d) Elitni turizam 8) Obuhvaća turiste koji tijekom boravka u destinaciji nužno ne ovise ni o kakvom prijevoznom sredstvu. a) Stacionarni turizam b) Boravišni turizam c) Ruralni turizam d) Međunarodni turizam 9) Kretanje turista prema nekoj destinaciji čije zadržavanje nije dulje od 24 sata. a) Dječji turizam b) Mobilni turizam c) Lokalni turizam d) Izletnički turizam 10) Putovanje je organizirano od strane turističkog posrednika. a) Nacionalni turizam b) Regionalni turizam c) Organizirani turizam d) Održivi turizam 11) Turist odlazi izvan granica zemlje boravka sa svrhom posjeta turističkoj destinaciji. a) Domaći turizam b) Inozemni turizam c) Boravišni turizam d) Turizam treće dobi 12) Kombinacija putovanja u vlastitom aranžmanu, ali korištenje usluga od turističke agencije u destinaciji. a) Dječji turizam b) Stacionarni turizam c) Mješoviti turizam d) Nacionalni turizam 13) Grupna putovanja za djecu do 14 godina. a) Održivi turizam b) Urbani turizam c) Dječji turizam d) Organizirani turizam 14) Potrošnja inozemnih posjetitelja u Hrvatskoj. a) Aktivni turizam b) Regionalni turizam c) Dječji turizam d) Obiteljski turizam 15) Boravak u velikim gradskim sredinama specifične arhitekture, ambijenta ili manifestacija. a) Urbani turizam b) Stacionarni turizam c) Održivi turizam d) Turizam treće dobi 16) Turisti između 18 i 60 godina. a) Obiteljski turizam b) Omladinski turizam c) Inozemni turizam d) Organizirani turizam 17) Ostvaruje se u obliku kružnih putovanja (tura) ili usputnog zadržavanja na proputovanju. a) Elitni turizam b) Pasivni turizam c) Lokalni turizam d) Mobilni turizam 18) Potražnja za turističkim putovanjima raste zbog produženog životnog vijeka. a) Individualni turizam b) Turizam treće dobi c) Regionalni turizam d) Ruralni turizam 19) Potrošnja hrvatskog stanovništva na turističkim putovanjima u inozemstvu. a) Organizirani turizam b) Stacionarni turizam c) Mobilni turizam d) Pasivni turizam 20) Kretanje turista na lokalnoj razini. a) Organizirani turizam b) Lokalni turizam c) Regionalni turizam d) Ruralni turizam 21) Putovanje turista na prostoru jedne regije. a) Održivi turizam b) Masovni turizam c) Regionalni turizam d) Stacionarni turizam 22) Kretanje turista unutar granica države. a) Masovni turizam b) Domaći turizam c) Lokalni turizam d) Nacionalni turizam 23) Posjet atraktivnim resursima kojih nema u zemlji boravka. a) Turizam treće dobi b) Međunarodni turizam c) Masovni turizam d) Individualni turizam 24) Temelji se na očuvanju kulturno povijesnog identiteta i običaja, u prirodnom okruženju. a) Pasivni turizam b) Ruralni turizam c) Elitni turizam d) Masovni turizam 25) Grupna putovanja za mladež s širokim izborom sportskih, obrazovnih i zabavnih aktivnosti. a) Omladinski turizam b) Ruralni turizam c) Masovni turizam d) Dječji turizam

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?