1) Galapágy je ekvádorské souostroví , kolika sopečných  ostrovů? a) 10 b) 20 c) 5 d) 8 e) 12 f) 18 2) Na ostrově Galapagy můžeme spatřit tyto zvířata. a) b) c) d) Terej Modronohý e) f) 3) Jakou výhodu má racek lávový? a) může létat b) má ostrý zobák c) má velké nohy d) barva peří (maskuje se) e) nemá žádnou výhodu f) všichni se ho bojí 4) K čemu slouží červený vak Fregatě? a) Aby se ho všichni lekli b) lákadlo na býky c) neslouží k ničemu d) na potravu e) aby přilákal partnera f) ochrana proti hmyzu 5) Leguán mořský jak se zbavuje přebytku soli ze svého těla? a) hodně běhá b) nepije mořskou vodu c) nezbavuje se ji d) pšikáním 6) Proč se jmenuje želva sloní ? a) má chobot b) má stejnou váhu jako slon c) nevím d) končetiny má robustní a je stejně zbarvená 7) Jak dlouho vydrží být tučňák pod vodou v 30m a) 1 minutu b) 10 sekund c) 90 sekund 8) Kde se nachází ostrov Galapágy a) v Evropě b) v Africe c) po obou stranách rovníků 9) Lachtan mořský kde se nejvíce zdržuje? a) ve vodě b) v noře c) na souši 10) Jak se jmenuje  toto zvíře a) myš b) krysa c) šedivý netopýr

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?