purse, wardrobe, shelf, carpet, lorry, ferry, tyres, occasionally, ask for directions, jack, in my opinion, plenty of, view, sum up, fortune, think outside the box, hopeless at, good at / bad at, have something in common, as different as chalk and cheese, congratulate on someone's promotion, congratulate for good work, ask a question, learn by heart, do someone a favour, bark up the wrong tree.

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?