1) Vrste riječi su : a) imenice b) predikat c) glagoli d) pridjevi e) subjekt 2) Imenice a) opisuju bića, stvari i pojave. b) imenuju bića, stvari i pojave. c) imenuju radnju, stanje, zbivanje. 3) Izbaci uljeza! a) učitelj b) dječak c) kuća 4) Izbaci uljeza! a) cvijet b) vjetar c) oblak 5) Glagoli a) izriču bića, stvari i pojave b) izriču radnju, stanje i zbivanje c) izriču prošlost, sadašnjost i budućnost. 6) Izbaci uljeza! a) pjevati b) stajati c) lupati 7) Izbaci uljeza! a) kišiti b) grmjeti c) crtati 8) Glagolska vremena su: a) prošlost, sadašnjost, budućnost. b) radnja, stanje, zbivanje. c) pomoćni glagoli. 9) Biti i htjeti su: a) glagolska vremena. b) pomoćni glagoli. c) glagoli stanja. 10) Izbaci uljeza! a) sam b) ćemo c) su 11) Izbaci uljeza! a) ću b) ćemo c) smo 12) Izbaci uljeza! a) ću b) ćeš c) ćete 13) Odredi lice glagolu sam. a) Ti b) Mi c) Ja 14) Odredi lice glagolu ćete. a) Vi b) Oni c) Mi 15) Glagol pjevamo u prošlosti glasi a) ste pjevali b) smo pjevali c) sam pjevao 16) Glagol plete u budućnosti glasi: a) ćemo plesti b) ćeš plesti c) će plesti 17) Mama je napravila tortu. a) sadašnjost b) prošlost c) budućnost 18) Pridjevi su riječi koje a) pobliže označavaju imenice. b) izriču radnju, stanje i zbivanje. c) imenuju bića, stvari i pojave. 19) Vrste pridjeva su: a) opasni, posvojni i gradivni. b) složeni i jednostavni. c) opisni, posvojni i gradivni. 20) Izbaci uljeza! a) lijep b) ugodan c) tatin 21) Izbaci uljeza! a) Ivanov b) drveni c) zlatni 22) Izbaci uljeza! a) slavonska b) učenička c) lijepa 23) Subjekt i predikat su a) dijelovi rečenice. b) vrste riječi. 24) Odredi subjekt. Anina mama pravi kolače. a) pravi b) mama c) kolače 25) Odredi subjekt. Vjetar je otpuhao djedov šešir. a) je otpuhao b) šešir c) vjetar 26) Odredi predikat. Ana je pročitala knjigu. a) je b) pročitala c) je pročitala 27) Učenik uči. a) proširena rečenica b) neproširena rečenica c) složena rečenica 28) U obližnjoj šumi dozrijevaju jagode. a) proširena rečenica b) neproširena rečenica c) složena rečenica

Gramatika - provjera znanja

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?