Věty se skládají ze ____. Na začátku věty píšeme ____ Na konci věty píšeme tečku, ____ nebo otazník. Slova se skládají ze ____. Podle počtu slabik rozlišujeme slova na jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná a ____. Slabiky se skládají z ____. Napsaná hláska je ____. Hlásky dělíme na samohlásky a ____. Samohlásky dělíme na ____ a dlouhé. Abeceda má ____ písmen.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?