1) Jak se jmenují vánoční písně o narození a oslavě Ježíše Krista? a) Kristiánky b) Koledy c) Modlitby 2) Kdo by neměl chybět v betlémě? a) Andělé b) sv. Mikuláš c) Tři králové 3) Vánoce byly oslavou čeho? a) zimního slunovratu b) konec roku c) prosincového úplnku 4) Kdo rozdává dárky v ČR? a) Santa Claus b) Ježíšek c) sv. Mikuláš 5) Co je to Štědrý den? a) první svátek vánoční, slaví se 25. 12 b) hlavní vánoční svátek, den, kdy se narodil Ježíš Kristus c) poslední den přípravy na vánoční svátky a zároveň vrchol Vánoc v 6) Co je to svátek sv. Štěpána? a) oslavuje se prvomučedník svatý Štěpán b) druhý svátek vánoční, oslavuje se svatý Petr c) třetí svátek vánoční, oslavuje se svatý Štěpán 7) Kdy se do českých domácností dostal vánoční stromeček? a) ve 40. letech 19. století b) v 80. letech 19. století c) v 50. letech 20. století 8) Kdy se mají začít na Štědrý den podle křesťanské tradice rozbalovat dárky? a) když dojíme večeři b) když se dodíváme po večeři na vánoční pohádku c) když se objeví první hvězda na nebi 9) Jakou úlohu má v české domácnosti na Vánoce jmelí? a) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese peněz b) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese lásky. c) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese jídla 10) Jak se jmenovala Ježíšova matka? a) Máří Magdaléna b) Marie c) Alžběta

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?