1) You show them when you smile a) Feet b) Teeth c) Tooth d) Eyes 2) You have them in your feet a) Toes b) Fingers c) Arms d) Knees 3) You have five of them in your hand. a) Toes b) Fingers c) Teeth d) Face 4) They are between your neck and arms. a) Shoulders b) Knees c) Toes d) Teeth 5) Your food goes there a) Legs b) Hands c) Stomach d) Neck 6) Your eyes, nose, mouth and ears are there. a) Face b) Head c) Shoulders d) Knees 7) They are in the middle of your legs. a) Feet b) Fingers c) Knees d) Face 8) You walk with it. (singular) a) Feet b) Foot c) Legs d) Hand 9) You have five fingers on it. a) Face b) Foot c) Stomach d) Hand 10) The longets part of the body of a giraffe. a) Stomach b) Legs c) Neck d) Face

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?