a dictionary - rječnik , a steamship - parobrod, to ban - zabraniti , manners - ponašanje, a novel - roman, an investment - ulaganje, graveyard - groblje, skip classes - markirati, irresponsible - neodgovorno , a drunkard - pijanica , a manual - priručnik, turn up - pojaviti se , a tutor - učitelj , to stab - ubosti, a textbook - udžbenik, to reveal - otkriti ,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?