Jaký znáš jiný vnitrozemský stát kromě České republiky, Jakou má Česká republika rozlohu?, S jakým sousedem má Česká republika nejkratší hranici? Kolik měří kilometrů?, Kdy se z Československa stala jen Česká republika, Kdo byl prvním prezidentem Československé republiky, S jakým státem má Česká republika nejdelší hranici? Kolik km měří, Jak se jmenovala nejvýchodnější část Československa v době první republiky?, Vyjmenuj aspoň dvě osobnosti spjaté se vznikem Československa, Kde se podle pověsti usadil praotec Čech? , Kolik obyvatel má hlavní město Praha?.

Česká republika - základní údaje

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?