1) Vyjmenuj krátké samohlásky 2) Vyjmenuj dlouhé samohlásky 3) Tvrdé souhlásky jsou ... 4) Měkké souhlásky jsou ... 5) Obojetné souhlásky jsou ... 6) Jaké znáš dvojhlásky? 7) Hlásky vyslovujeme ... 8) Písmena píšeme ... 9) Jak dělíme hlásky? 10) A,E,I,O,U jsou ... 11) B,D,F,Z patří mezi ... 12) Z čeho tvoříme slova? 13) Jaké znáš slabikotvorné souhlásky? 14) Slabiky tvoříme z ... 15) Kam patří H,CH,K,R,D,T,N? 16) Vyjmenuj nějakou měkkou souhlásku?

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?